REGULAMENT

Concursul judeţean de matematică MATHGAL

5 mai 2018

 

1.La concurs poate participa orice elev din clasele III-VIII,  de la școlile invitate din județul Galați sau alte județe,respectând numărul maxim de elevi care pot fi înscrişi de fiecare școală în parte.

2.Pentru participarea la concurs nu se plăteşte taxă. Finanţarea concursului este asigurată de firma Ţuca Zbârcea şi Asociaţii din Bucureşti şi magazinul Auchan Galaţi.

3.Proba de concurs se va desfăşura pe 5 mai 2018 la Şcoala Gimnazială nr 29 Galaţi , situată pe Strada Strungarilor  nr 7A.

4.Proba de concurs constă într-un test cu 20 de probleme de tip grilă si încă 5 probleme pentru departajare.( tot tip grilă).

5.Fiecare problemă are un singur răspuns corect. Dacă alegeţi mai multe variante problema va fi considerată rezolvată greşit.(chiar dacă printre variantele alese este şi cea corectă).Puteți bifa varianta Alt răspuns, doar dacă toate variantele A,B,C,D indică răspunsuri greșite.  Dacă răspunsul corect se găsește printre variantele A,B,C,D elevul are obligația să bifeze acest răspuns. Alegerea variantei Alt răspuns în acest caz este considerată răspuns greșit.

6.Fiecare elev primeşte o singură foaie de răspunsuri.Datele din foaia de răspunsuri se completează cu majuscule. Mare atenţie la completarea foii de răspunsuri!

7. Alegerea variantei considerate corecte se face prin umplerea integrală a căsuţei corespunzătoare.

Să considerăm că problema 1 are răspunsul corect B, iar problema 2 răspunsul corect D.

 

A

B

C

D

E

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

8.Punctajul final se calculează astfel: 20 + 4 înmulţit cu numărul de răspunsuri corecte – 1 înmulţit cu numărul de răspunsuri greşite. Mai clar pentru o problemă rezolvată corect se acordă 4 puncte, iar pentru una rezolvată greşit se scade un punct. Întrebările fără răspuns nu se punctează sau depunctează.  

9.Dacă, doi sau mai mulţi elevi au acelaşi punctaj, atunci se va calcula punctajul de departajare pe baza răspunsurilor la cele 5 întrebări propuse pentru departajare. Modul de calcul al punctajului de departajare este precizat pe foaia cu problemele de departajare. Dacă egalitatea persistă,  mai bine clasat este elevul care  are cel mai mic număr de răspunsuri greşite. Dacă egalitatea persistă, atunci mai bine clasat este elevul care are cel mai mare număr de răspunsuri corecte la problemele cele mai dificile.Comisia de concurs poate formula şi alte criterii obiective de departajare.

10.Copiatul, vorbitul în timpul concursului, sau folosirea calculatorului, telefonului sunt interzise.Orice nelămurire o adresaţi supraveghetorului din sala de concurs. Nu aveţi voie să puneţi întrebări despre modul de rezolvare a problemelor. Nu folosiţi alte foi decât cele primite: foaia de concurs, care reamintim trebuie completată cu mare grijă şi ciorne.

11.Supraveghetorul vă poate muta din bancă sau elimina din concurs în cazul încălcării prezentului regulament.

12. Bifaţi răspunsurile corecte cu pixul sau stiloul. Nu are importanţă culoarea.

13.Nu aveţi voie să predaţi lucrarea, decât după o oră de la începerea concursului.

14. Răspunsurile corecte vor fi afişate după finalizarea concursului pe site-ul concursului.

15. Elevii care consideră că au fost evaluaţi incorect pot depune contestaţii în 45 de minute de la afişarea rezultatelor (la sediul şcolii). Pentru depunerea unei contestaţii se va completa o cerere, care va fi procurată de la secretariat.  Nu se admit contestaţii prin e-mail sau telefon. După expirarea celor 45 de minute alocate depunerii contestaţiilor, nicio contestaţie nu va mai fi rezolvată, iar rezultatele vor deveni finale, urmând ca organizatorii să stabilească premiile şi menţiunile.

16.Toţi elevii participanţi vor primi diplomă de participare.

17. Structura exactă a premiilor va fi stabilită în ziua concursului în funcţie de clasamentul final. Structura recomandată a premiilor la fiecare clasă este de: 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III şi un număr de menţiuni egal cu 10% din numărul participanţilor. Marele Premiu al concursului se va acorda elevului de gimnaziu cu cel mai mare punctaj (care trebuie să fie cel puțin egal cu 90). În caz contrar acesta nu se va acorda.

18.Rezultatele concursului vor fi afişate pe site-ul concursului http://mathgal.yolasite.com.
19. Prin înscrierea la concurs se consideră că elevul  cunoaşte şi este de acord cu prezentul regulament.

 

Pentru departajare elevii vor primi 5 probleme tip grilă. Acestea vor fi punctate conform următorului tabel: (pe prima linie a tabelului sunt afişate punctajele obţinute în cazul bifării corecte, iar pe a doua punctajele care se scad în cazul bifării greşite). Se acordă 8 puncte din oficiu. Punctajul de departajare maxim este: 23 puncte!

Problema 1

Problema 2

Problema 3

Problema 4

Problema 5

1 punct

2 puncte

3 puncte

4 puncte

5 puncte

0,5 puncte

1 punct

1,5 puncte

2 puncte

3 puncte

Make a free website with Yola