Programul concursului judeţean MATHGAL- 5 MAI 2018

09:00-09:30 Intrarea concurenţilor  în  săli- clasele III-IV

09:30-11:30 Proba de concurs- clasele III-IV

11:30-12:00 Intrarea concurenților în săli- clasele V-VIII

12:00-14:00 Proba de concurs clasele V-VIII

16:00 Afişarea rezultatelor

 

16:00-16:45 Depunerea contestaţiilor

 

16:45-17:30 Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor  finale

 

19:00 Festivitatea de premiere            

                                                                                                        


Accesul în şcoală se va face pe la intrarea elevilor. Elevii vor avea asupra lor  carnetul de note vizat pe anul în curs.

Vă rugăm să consultaţi regulamentul concursului , în special: punctele 5, 8, 15; modul de calcul al punctajului, faptul că pe lângă cele 20 de probleme există 5 probleme pentru departajare, modul de calcul al punctajului de departajare pentru elevii aflaţi în situaţia de a obţine premii sau menţiuni, cât şi modul de depunerea a contestaţiilor care se va face în interval de 45 de minute de la afişarea rezultatelor, numai prin depunerea unei cereri. (exclus telefon sau e-mail).

Cuantumul premiilor este: Premiul I-100  ron, Premiul II-75  ron, Premiul III-50  ron, Marele Premiu-200 ron.

Toți premianții trebuie sa prezinte copie de pe certificatul de naștere. Premiul va fi ridicat pe baza datelor din buletinul unuia dintre părinți și a semnăturii acestuia.

Comisia de organizare doreşte mult succes tuturor participanţilor!

 


Make a free website with Yola